Atık Yağ Analizi,ICP ile Ağır Metal Analizi,Halojenler,
Klorür,PCB,Parlama Noktası,Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği,Su Analizi,Atık Su Analizi,pH,EC,Cl,SO4,
Sülfat,Sodyum,Bor,Potasyum,Mangan,Kurşun,
Kadmiyum,Bakır,Çinko,Nikel,Molibden,Alüminyum,
Fosfor,Krom,Magnezyum,Kalsiyum,Demir,Na,B,K,
Mn,Pb,Cd,Cu,Zn,Ni,Mo,Al,P,Cr,Mg,Ca,Fe,Toplam
Alkalinite,OH,CO3,HCO3,Askıda Katı Madde,Uçucu
Katı Madde,KOİ,Kimyasal Oksijen İhtiyacı,BOİ,
Biyolojik Oksijen İhtiyacı,Atık Çamur ve Toprak,
Organik Madde,pH,Kral Suyunda Çözünebilir
Elementlerin Tayini,Walkey Black, Elektrokimyasal, Elektrometrik,Seyreltme,Allitiyoüre,Aşılama,GC-ECD,
Pensky Martins,Titrimetrik,Gümüş Nitrat,Bomba,Ön işlem,
İçerik analizi,Çevre Laboratuvarı,Akredite analiz, Çevre Analizi,Türkak onaylı,Havuz suyu analizi
Çevre Analiz Laboratuvarı sayfası için tıklayınız Tarım Analiz Laboratuvarı sayfası için tıklayınız Bünye(Saturasyon),Toplam Tuz,pH,Kireç,P2O5,K2O,
Kalsiyum,Magnezyum,Amonyum Azotu(NH4-N),
Nitrat Azotu(NO3-N),Toplam Azot,Organik Madde,
Demir,Bakır,Çinko,Mangan,Bor,Aktif Kireç,EC,Nem,
Katyon,Anyon,Kalsiyum,Magnezyum,Potasyum,
Fosfor,Ca+Mg,Bouyoucous,Tarla Kapasitesi,Solma
Noktası,Su Geçirgenliği,İnfilitrasyon,Özgül Ağırlık,
Hacim Ağırlığı,Karbonat,Bikarbonat,Klor,Sülfat,
Nitrat,Nitrit,Amonyum,Sertlik,Ağır Metal Analizi,
Sulama Suyu,Su Kalitesi,Yaprak Analizi,Üre Azotu,
Biüre,Sitratta Erir,Kükürt,Sodyum,Elek Analizi,
Mikroelement,Şelat,Humik+Fulvik,Serbest Aminoasit,
Enzim,Vitamin,Arsenik,Bakteri sayımı,Clostridium
Perfingens,Salmonella,Aerobik Mezofilik Bakteri,
Maya,Küf,Staphyloccus Aureus Gübre analiz,Gübre analizi,TSE, TÜGEM onaylı, Toprak analizi,Yaprak analizi,Su analizi
  Numunelerinizi Aras Kargo ile kargo ücreti ödemeden gönderebilir, ödemelerinizi kredi kartınız ile yapabilirsiniz.  
       
       
info@atmosfercevre.com 0532 755 A LAB (0532 755 2 522) info@atmosfertarim.com
      sirketler sirketler